اعضای هیات مدیره

 

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت خودروسازان راین به شرح ذیل می باشد:

۱- داریوش روحی – رییس هیئت مدیره

۲- مسیح مشهدی تفرشی – نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

۳- حامد بابایی – عضو هیئت مدیره

۴- محمود کمانی – عضو هیئت مدیره

۵- بیژن گرمچی – عضو هیئت مدیره