محصولات کنونی

car-red-upload

دنده‌ای C30 ولکس

ولکس C30 دنده ای یک سدان،طراحي شركت گريت وال موتور چين مي باشد.

Khakestari3

VELA

VELA یک سدان خانواده محصول مشترک ایران و چین می باشد.

Voleex Amt 600x298  px White

اتوماتیک C30 ولکس

ولکس C30اتوماتیک یک سدان طراحي شركت گريت وال موتور چين مي باشد.