محصولات پیشین

avante

آوانته ۲۰۰۰ – توقف تولید

آوانته 2000 یک سدان طراحی شرکت هیوندایی کره جنوبی می باشد.

verna

ورنا ۱۵۰۰ – توقف تولید

ورنا 1500 یک سدان طراحی شرکت هیوندایی کره جنوبی می باشد.