محمدی

آرمین محمدی

رئیس هیئت مدیره
pp

حیدرعلی هاشمی

مدیریت عامل
بیات

محمد بیات

عضو هیئت مدیره
WhatsApp Image 2020-11-21 at 10.14.23 (2)

محمد حیدرپور

عضو هیئت مدیره
هادی فیاض

هادی فیاض

عضو هیئت مدیره